VOORSTELLING

Woonzorgcentrum Walfergem is een erkende voorziening dat woongelegenheid biedt aan 111 oudere personen. Het is een recente constructie (nieuwbouw vanaf juni 2015). Het biedt een moderne, residentiële en aangepaste accommodatie en verzorging aan. Dit voor zowel valide ouderen als voor ouderen die in het lichamelijk, mentaal of sociaal functioneren moeilijkheden ondervinden.

Aan de hand van het kleinschalig wonen, trachten we de gebruikelijke levenswijze van de oudere zoveel mogelijk te respecteren. Het kleinschalige karakter versterkt het gevoel dat de oudere niet in een instelling maar in zijn of haar eigen huis woont.

OPDRACHTSVERKLARING
MISSIE
VISIE
WAARDEN