KWALITEITSPROCEDURES

Woonzorgcentrum Walfergem biedt in een collectieve woonvorm individuele huisvesting en zorg aan. De zorg wordt verstrekt op basis van kwaliteitsprocedures. De medewerkers van WZC Walfergem werken onafgebroken aan de kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening en dit zowel op vlak van onthaal, menselijkheid, verzorging, ontspanning en restauratie.

Met inspraak van de bewoner en in samenwerking met ons multidisciplinair team, bieden wij de gepaste zorg aan. Openheid en een transparante communicatie liggen voor ons aan de basis van een goede samenwerking. Een samenwerking met zowel bewoners, familieleden als medewerkers.

Dankzij een periodiek overleg met deze verschillende partners, bieden wij ruimte voor communicatie en wederzijds overleg.
Uw mening is belangrijk!