DE HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN

An · Sandra · Florin · Anne (referentiepersoon dementie)

Het verzekeren van het goed functioneren van de eenheid die instaat voor de residentiële ouderenzorg teneinde de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren.

VERPLEEGKUNDIGEN

Het verlenen van integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) aan een toegewezen groep bewoners, teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.

ZORGKUNDIGEN

Het ondersteunen van verpleegkundigen bij het verlenen van integrale zorg (verzorgend, verpleegkundig en psychosociaal) aan een toegewezen groep bewoners, teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.

BEGELEIDER GENORMALISEERD WONEN

Het begeleiden van een toegewezen groep bewoners tijdens hun dagelijkse activiteiten en het verlenen van psychosociale ondersteuning aan bewoners teneinde hun zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden en hun welzijn en eigenwaarde te vergroten.

ANIMATOR

Het aanbieden van ontspanningsmogelijkheden aan en het stimuleren van de ontwikkeling van patiënten/bewoners teneinde hun zelfredzaamheid te behouden en te bevorderen en de eigenwaarde te vergroten. Het aanbieden van ontspanningsmogelijkheden en het stimuleren van de ontwikkeling van bewoners teneinde hun zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden en te bevorderen en hun welzijn en eigenwaarde te vergroten.

KINESITHERAPEUT

Het verzekeren van aangepaste kinesitherapeutische zorgen aan de patiënten/bewoners teneinde hun capaciteiten en hun autonomie te behouden, te verbeteren en/of te herwinnen.

ERGOTHERAPEUT

Het opmaken en uitvoeren van het ergotherapeutisch zorgplan voor patiënten/bewoners met problemen in hun dagelijks functioneren teneinde hun zelfredzaamheid te verbeteren en hun vaardigheden te ontwikkelen/behouden.

DIËTIST

Het mee samenstellen van het menu en het verlenen van dieetadvies aan patiënten/bewoners teneinde een evenwichtig voedingsprogramma op te stellen aangepast aan de behoeften van patiënten/bewoners.

PSYCHOLOOG

Het behandelen van de patiënten/bewoners met psychologische problemen teneinde hun psychologisch en psychosociaal welzijn te verbeteren.
Het meewerken aan de diagnostiek van de patiënten/bewoners teneinde de behandeling vlot te laten verlopen en zo het psychologisch en psychosociaal welzijn van patiënten/bewoners te verbeteren.

LOGOPEDISTE

Het evalueren en behandelen van patiënten/bewoners met logopedische problemen teneinde hun functioneringsniveau op het vlak van communicatie te verbeteren.

PEDICURE

Het bijdragen aan de lichaamsverzorging en het toedienen van curatieve zorgen aan de patiënten/bewoners teneinde hen te helpen om zich beter te voelen.