PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

Woonzorgcentrum Walfergem biedt een open thuis en individuele zorg aan alle ouderen die zich niet langer in hun eigen leefomgeving kunnen of wensen te handhaven, ongeacht hun herkomst of hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

WZC Walfergem is een veilige en aangename “woning” waar u zorgeloos kan wonen. In een karaktervolle en huiselijke setting bieden wij u een professionele dienstverlening aan, die zoveel mogelijk op uw maat is afgestemd.

WIJ DOEN DIT DOOR:

  • Een multidisciplinaire verzorging aan te bieden: een goede hotelservice, verpleeg- en zorgkunde, ergotherapie, kinesitherapie, voldoende nachtrust, animatie,…
  • Kleinschalig wonen: aan de hand van leefgroepen van 8 tot maximaal 15 personen laten we het zorgaanbod en de woonomgeving aansluiten bij de levensstijl van de oudere. De ideeën, waarden en normen die een persoon heeft over het leven, bepalen de levensstijl van die persoon. De levensstijl wordt bij een eerste ontmoetingsgesprek bevraagd.
  • De zelfontplooiing en het actieve leven van de bewoner te stimuleren. Blijvend op zoek gaan naar vormen van levenskwaliteit vanuit ieders belevingswereld en levensverhaal.
  • Familie en vrienden zoveel mogelijk te betrekken bij het leven in ons woonzorgcentrum.
  • Ons financieel beleid gezond te houden door een goede en verantwoorde werking na te streven.
  • Blijvend te investeren in huisvesting en diensten te voorzien die beantwoorden aan de behoefte van de hedendaagse mens.
  • Een werkomgeving te creëren die onze medewerkers in staat stelt zich bij te scholen op professioneel vlak.